På spaning efter tiden när corona flytt


Coronaviruset har på alla sätt präglat våren 2020 och Byggnadsföreningen fick istället för en vårutflykt bjuda in till ett digitalt föreningsmöte den 27 maj. Ordförande Monica von Schmalensee inledde föreningsmötet med frågan: ”Hur ska det bli när allt öppnar upp efter corona?” Tillsammans med tre talare spanade hon om kommande trender i spåren efter viruset.

Staffan Ingvarsson, vd på Stockholm Business Region, målade inte upp en ljus bild över nuläget. Men hur kan det bli efter pandemin för Stockholm? Det är fortsatt ett mycket osäkert läge både vad gäller konjunktur och arbetslöshet, då ingen ännu vet när och hur återhämtningen tar fart. När Ingvarsson fick spåna så såg han att vissa strukturomvandlingar kommer att ta fart och att digitaliseringen har i flera dimensioner nått en högre mognad.

Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) konstaterade att resvanor har ändrats enormt under våren. Förvisso har det lett till bättre luft, men det är inte på grund av ett virus som Helldén vill se förändringen och frågan är om den kommer att hålla i sig. I Helldéns framtidsspaningen finns en närmiljö som kommer att bli viktigare och inte lika många kommer att åka till kontoret varje morgon – och det kommer påverka planeringen av infrastruktursystemen i staden.

Amelie Barnekow Söderberg, expert på detaljhandel, berättade att handeln i närområdet har ökat och skiftet mot digital handel tidigarelagts för många aktörer i och med Corona. Frågan är om vi ens kommer att vilja vistas på handelsplatser efter corona. Barnekow Söderberg tror på mindre, inte färre, butiker i framtiden där butiksytan används på flera sätt, till exempel som kontor. Kunderna kommer att förvänta sig mer personlig kommunikation och vilja betala för personlig service.

- Kriser är början på något nytt; det som förut var omöjligt är nu möjligt och vi måste förhålla oss intresserade till vad vi kan lära av det som sker, var ord från ordföranden till medlemmarna som aktivt följde mötet på distans.

Text: Sofia Jonssoninline editing