Nya medlemmar och gamla minnen

En föreningskväll speciellt riktat till nyinvalda under året för att introducera föreningen.

Höstens möten inleddes den 26 augusti med en föreningskväll speciellt riktat till nyinvalda under året för att introducera föreningen. Föreningen har en gedigen historia och en omfattande verksamhet, så även de som varit medlemmar länge fick chansen att lära känna föreningen ännu bättre.

Under våren genomfördes föreningens möten som vanligt i Markeliussalen, medan medlemmarna deltog digitalt. Denna kväll öppnade föreningen upp för ett antal sittande på glest utplacerade stolar.

- Kul med folk i huset igen efter vårens tomma stolar, hälsade vd Ruben Aronsson de närvarande på plats, och tittade även in i kameran på de som deltog på mötet digitalt.

Från tre grundare till 2100 medlemmar

Ruben berättade om föreningens bildande den 27 november 1848. Då hade Stockholm 90 000 invånare och tre av dessa, arkitekterna Chiewitz och Åbom samt byggmästaren Grandinson, startade Stockholms Byggnadsförening. De såg behovet av att stimulera sinnet för god byggnadskonst och yrkesutbildning inom byggnadsverksamheten. Det inre bildningsarbetet var föreningens fokus och varje onsdag klockan sex hade föreningen sammankomst.

Idag har föreningen omkring 2100 medlemmar och nu liksom då är det kunskap och sällskap som är föreningens kännetecken.

Värde för varandra

Ordförande Monica von Schmalensee presenterade tankarna för hösten där styrelsen beslutat att fortsätta med föreningsmöten även om föreningen inte kan ha lika många fysiskt närvarande.

- Det är viktigt att fortsätta hålla en levande och aktuell debatt. Vi ska ha ett begränsat antal på plats och fortsätta med att också visa mötena digitalt då det ger en möjlighet för många att följa mötena tryggt och säkert även under pandemin.

Möten är grunden för föreningen. Monica lyfte fram hur värdefullt det är att träffa yrkesverksamma i branschen och utbyta tankar med varandra. På så sätt skapas mervärde för en själv, och också värde för varandra och för Stockholm för ”vi utvecklar vår byggnadskonst när vi möter och samtalar med varandra”.

Mingel, möten och mat

Hedersledamoten och arkitekten Laila Reppen introducerade till föreningens historia.

- Det framträdande med föreningen är att man möts över gränserna; det skråöverskridande är än idag viktigt där vi minglar med varandra, får kunskapsutbyte på mötena och äter mat tillsammans.

Laila berättade även om fastigheten som föreningen äger. Den köptes 1935 för 370 000 kronor och är idag obelånad. Sven Markelius vann arkitekttävlingen och uppförde huset. Markelius präglar inredningen även idag med bland annat textilierna med de välkända mönstren på draperierna, Pythagoras i matsalen och Prisma i Markeliussalen.

Text: Sofia Jonsson