New European Bauhaus: Ställa om för ett klimatneutralt Europa

EU-kommissionen presenterade hösten 2020 ett initiativ som går under namnet New European Bauhaus. Det ska stärka estetiska, sociala och kulturella värden i EU:s arbete med att nå målet om en klimatneutral union senast 2050. På föreningsmötet den 13 oktober deltog Dan Hill, Helena Bjarnegård och Tobias Olsson för att belysa initiativet utifrån ett svenskt perspektiv.

New European Bauhaus (NEB) handlar om att ompröva hur vi lever våra liv med målet att göra våra boendemiljöer vackrare, hållbarare och mer inkluderande. Det är en inbjudan till allt från stora företag till start-ups, professionella arkitekter till intresserade medborgare att delta. Bauhausinitiativet är kopplat till andra delar av EU:s politik och starkt finansierad av olika fonder, så det finns pengar till forskningsprojekt och implementering av goda idéer.

Ta fram nya uttryck

Vinnova är med i NEB-samarbetet och Dan Hill, Director of Strategic Design på Vinnova, inledde föreningskvällen. Dan berättade att det har hållits workshops för att ta fram vad NEB kan vara i Sverige. I en workshop fick barn vara med och rita hur de vill att gatorna i sitt närområde ska se ut. Efter det prövades några idéer genom att prototyper i trä togs fram, placerades ut och gav gatan ett nytt uttryck.

- Det är viktigt att få människor att engagera sig i New European Bauhaus, så att det inte stannar vid att vara ett initiativ från Bryssel, sa Dan Hill.

Bygga på nya sätt

Boverket har fått regeringens uppdrag att samordna Sveriges deltagande i New European Bauhaus. Riksarkitekt Helena Bjarnegård lyfte fram att den största utmaningen just nu är omställningen till ett hållbart samhälle och att NEB inte handlar om att ta fram ”the best practice”, utan om ”the next practice”:

- Det behövs förebilder i görandet och att våga göra på andra sätt, sa Helena Bjarnegård.

Även Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter, talade om att vi står inför en omställning och där lyfte han fram arkitekters förmåga att tänka om och ifrågasätta som viktiga egenskaper för att ta nästa steg på resan framåt.

- Vi kan inte bygga som vi har gjort och som vi gör idag, och det kommer vi inte heller att göra, framtidsspanade Tobias Olsson.

Text och foto: Sofia Jonsson