Morgondagens infrastruktur planeras idag

Högtidstalare Catharina Elmsäter-Svärd:


Infrastruktur tar lång tid att planera och bygga och då gäller det att tänka rätt från början, eftersom den helst ska vara där ett tag. Därför bör vi inte att planera efter hur samhället ser ut idag, utan vi måste planera och investera efter vad vi tror kommer att vara bäst imorgon.

Catharina Elmsäter-Svärd talade på föreningens högtidssammanträde den 6 december. Sedan oktober 2017 är hon vd för Sveriges Byggindustrier. Men samhällsbyggnadsfrågor är verkligen inget nytt område för den tidigare infrastrukturministern som även varit oppositionsledare i hemkommunen Södertälje och finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Catharina tog i sitt tal med publiken på en resa från ett historiskt perspektiv på utbyggnaden av infrastrukturen till en framåtblick på infrastrukturens plats i staden och människors liv. En drivkraft i utvecklingen har alltid varit att vi vill komma längre och ta oss fram snabbare. Där pekade Catharina på cykeln som ett transportmedel som har betytt mycket för vår mobilitet. När sedan bilar började massproduceras fick människor en annan, ökad frihet. Det blev möjligt att bo på ett ställe och jobba på ett helt annat.

I takt med att transportmedlen utvecklas kommer ny teknik och nya metoder att lösa vardagens logistik. I Catharinas framtidsspaning kommer vår allt mer uppkopplade vardag att ge oss möjligheter att kombinera funktion och mobilitet, som att i realtid beställa en självkörande bil som tar hand om körning, navigering och parkering.

– Tänk er en framtid med mobilitet i fokus, där transporter är automatiserade, självkörande och uppkopplade i realtid. Delningsekonomin gör att du inte behöver äga din egen bil, utan du betalar bara för den tid och den sträcka som du förflyttar dig.

Även husbyggare måste tänka på vilka funktioner vi behöver ha i framtida bostäder. Digitaliseringen som bland annat ger en växande handel på nätet, ökar förvisso behovet av transporter, men kanske också behovet av gemensamma rum där varor och paket kan lämnas då de gamla postkontoren inte finns kvar längre. Catharina visade på en morgondag full av möjligheter i digitaliserings fotspår, både för miljön och för mobiliteten i våra växande städer. Hennes slutbudskap var att vi inte ska stå i vägrenen och vänta på infrastrukturen, för då blir vi omkörda. Istället är hennes uppmaning när det gäller ny infrastruktur:

– Ju förr desto bättre!

Text: Sofia Jonsson

Högtidstalare Catharina Elmsäter-Svärd:inline editing