Mingel, möte och milstolpar

Höstens föreningskvällar startade redan den 28 augusti med ett föreningsmöte som introducerade föreningen och dess verksamhet för både nya och rutinerade medlemmar. Hedersledamoten och arkitekten Laila Reppen berättade engagerat om några mer eller mindre dramatiska milstolpar i föreningens historia.

Året var 1848...

… och skråväsendet som avskaffades två år tidigare förde samman tre män, Chiewitz, Åbom och Grandinson, för att diskutera starten av det som den 27 november 1848 kom att bli Stockholms Byggnadsförening.

Syftet var ”dels befrämja byggnadskonsten och öka sinnet för densamma genom sammanträffande och personligt umgänge och som följd därav ett fritt tankeutbyte, dels att bidraga till praktisk och teoretisk utbildning inom byggnadsfacket”.

Året var 1932…

… och en tomt på Norrlandsgatan var till salu. Föreningen hade sedan länge diskuterat att ha ett eget hus och i slutet av 1800-talet skapades en fond för ett framtida fastighetsköp. Detta år slog man till och för 370 000 kr blev tomten köpt. Fem år senare invigdes huset som ritats av Sven Markelius.

Året var 1949…

… och förvisso hade föreningen bjudit på spex tidigare, men från detta år har föreningen årligen satt upp spex med egna spexare.

Året var 1982…

… och på nyårsafton briserade den största bomben i Stockholms historia i nattklubben Fontainebleaus lokaler. Det var inte vilka lokaler som helst, ty restaurangen höll till i de översta våningarna i Byggnadsföreningens hus. Stommen klarade sig och en omfattande restaurering tog fart som återställde inredningen i Markelius’ anda.

Året var 1998…

… och ett stort 150-årsfirande ägde rum i Blå hallen i Stadshuset. Kungen och drottningen var på plats tillsammans med alla inbjudna medlemmar.

Året är 2019…

…. och föreningen har vuxit till att ha 2100 medlemmar, varav en tredjedel är kvinnor. Föreningen fortsätter att vara unik i sitt skråöverskridande och det ursprungliga syftet är lika levande än idag, precis som Laila Reppens beskrev föreningens kännetecken: ”Kunskap och sällskap i form av mingel, möten och mat”.

Text: Sofia Jonsson