Kvalitet i arkitektur och stadsbyggnad är komplext

Det var fullsatt i Markeliussalen när medlemmarna bänkade sig för föreningsmötet den 10 november. Kvällens föredrag handlade om kvaliteten i arkitektur och stadsbyggnad med inbjudna talare från Upplands Väsby, Järfälla och Huddinge.

Oskar Weinmar, kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby, inledde kvällen med att konstatera att hans uppdrag är att bygga bättre samhälle med allt från skolor till snöröjning. När det kommer till byggande är det dock mer komplext för en politiker, speciellt om man är positiv till utveckling:

- Man vinner inga val på storstilade byggplaner, sa Oskar Weinmar.

Gestaltning att eftersträva och undvika

Upplands Väsby valde att fråga sina invånare vad de tycker är vackert; i topp kom jugend och i botten kom storskaliga ”miljonprogram”. Efter det tog de fram vilka kvaliteter hos stilarna i toppen av listan som kommunen kan eftersträva i sitt byggande och vad i miljonprogramsstilen de ska undvika. I gestaltningen av i första hand den täta staden har de nu med sig vad medborgarna vill se i sin kommun.

Kvalitet är också livet mellan husen

I Järfälla är Barkarby kommunens stora utvecklingsområde och där ska det bli 30 000 bostäder. Emelie Grind, som är samhällsbyggnadsdirektör, förklarade att i ett sådant stort område är det angeläget att prata om kvalitet och då även med aspekter som hur de kan skapa karaktär och känsla i området och god livsmiljö bland bostäderna.

Huddinge kommun antog en arkitekturstrategi i mars 2020 och i den ska de först utgå från platsen och sedan utveckla den utifrån olika aspekter. Karin Segerdahl, enhetschef på plansektionen i Huddinge kommun avslutade med att säga:

- Alla vinner på god gestaltning.

Text och foto: Sofia Jonsson