Klimatanpassningar och stadsutveckling går hand i hand

Klimatanpassningar och stadsutveckling går hand i hand Klimatet förändras och städer måste anpassa sig till nya förutsättningar när skyfallen blir värre, värmeböljorna fler och havsnivåerna högre. Köpenhamn drabbades hårt av ett skyfall 2011 och satte då igång ett arbete för att anpassa staden. Stockholm rustar också för framtiden. Föreningsmötet den 13 november handlade om städers klimatanpassningar med Köpenhamn och Stockholm i fokus. Per Ankersjö, stadsmiljöborgarråd 2010–2014 och nu rådgivare inom hållbar stadsutveckling, berättade hur städer runt om i världen tar initiativ inom klimatfrågan och driver frågan framåt på ett sätt som nationer inte alltid gör. Klimatarbetet – en del av stadsutvecklingen Ankersjö visade på konkreta exempel på hur städer arbetar med klimatfrågan när det gäller stadsutveckling, som bilfria städer eller i alla fall bilfria områden och gator. Ytterligare exempel är att införa fler elektrifierade transporter, underlätta cyklandet, anlägga gröna tak och ha fastighetsnära energi som solceller. Köpenhamn – skyfall är den största klimatrisken Översvämningen 2011 i Köpenhamn kostade sju miljarder danska kronor efter ett skyfall på två timmar. Arne Bernt Hasling, chefsprojektledare för vatten och natur på Cowi, har arbetat med Köpenhamns klimatanpassningsplan. Skyfall med efterföljande översvämningar är den största risken med ett förändrat klimat. I planen har de identifierat olika delar som att avlopp måste avlastas vid skyfall, att konkreta planer behövs för avrinning och även att flera projekt gör staden mer attraktiv: - Anpassningar som förbereder oss för klimatförändringarna gör samtidigt att staden blir mer grön, framhöll Hasling. Stockholm – kan bli en modellstad Skyfall inträffar i Stockholm också, och såväl frekvensen som regnmängderna förväntas att öka, berättade Stockholms stads klimatchef Björn Hugosson. Staden undersöker var vatten samlas och hur det rinner, för det handlar om att hitta och nyttja vattnets naturliga vägar för avrinning och samtidigt planera för att samhällsviktiga funktioner, som sjukhus och tunnelbana, inte ska drabbas. - Många kommer till Stockholm för att ta del av vad vi gör och jag tror att Stockholm kan bli en modellstad för klimatanpassningar. Klimatarbetet måste gå snabbt, och jag är hoppfull! sa Hugosson. Text: Sofia Jonsson