Hösten 2020

Nästan som vanligt, men lite annorlunda

Styrelsen har beslutat att föreningens verksamhet ska fortsätta som vanligt i den utsträckning det är möjligt under hösten. Den pågående pandemin gör dock att höstens program kommer att se lite annorlunda ut, men i första hand försöker föreningen ställa om istället för att ställa in. Föreningsmötena kommer att genomföras som planerat, med max 50 deltagare på plats och övriga på distans via Zoom. En del föredragshåller är på plats, andra via zoom.

Stipendier och hederspris kommer att delas ut som vanligt på höstens möten. Buffémåltiderna efter mötena byts ut mot bordsservering. Även om det blir färre på plats, möjliggör detta för att fler kan ta del av mötenas innehåll digitalt.

Tyvärr behöver Bygg-Ärtorna ställas in. Även spexpremiären i december ställs in och som en följd av det blir det inte några midvinterfester i januari och februari 2021.Styrelsen arbetar nu med att se över andra typer av aktiviteter som går att genomföra i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som till exempel studiebesök, podd eller liknande.