Hemlösheten minskar, men inte för barnfamiljer och äldre

Samhället har förändrats. Det är inte längre bara psykisk ohälsa och beroendeproblematik som orsakar hemlöshet, utan även låga inkomster i kombination med bristen på billiga bostäder. Föreningsmötet den 21 mars belyste frågan om hemlösheten i bostadsbristens Stockholm.


Gillis Hammar, socialchef i Stockholms stad, berättade att staden de senaste åren ser en minskning av antalet hemlösa: 2016 var 2 420 personer hemlösa jämfört med 3 231 tio år tidigare. Det är fler män (70 %) än kvinnor (30 %) som är hemlösa. Hemlösheten bland män minskar dock snabbare och beror generellt på att de har förlorat sin bostad, medan kvinnor av ekonomiska skäl har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Fler barnfamiljer i akut hemlöshet

En oroande trend är att barnfamiljer som lever i hemlöshet har ökat. Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission, pekade på att 1/3 av alla i hemlöshet är föräldrar till barn under 18 år.

– I takt med att trösklarna för resurssvaga grupper blivit allt högre, drabbas även fler barnfamiljer, konstaterade Marika Markovits.

Äldre personer – de nya hemlösa

Även äldre är en grupp som syns allt tydligare i statistiken över hemlösa. Marika Markovits berättade om Nils som när han var 63 år började ta ut sin pension. Med 4 700 kronor i månaden blev Nils slutsats: ”När man ställs inför valet att bo eller att äta blir svaret enkelt.” Idag lever han i akut hemlöshet, men så snart han fyllt 65 kan han ansöka om äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg och kanske få ett drägligare liv än vad han har idag.

Tillfälliga bostäder och ”enkla bostäder”

SHIS Bostäder, Stockholm stads bostadssociala resurs, har genomgångsbostäder för personer som av sociala eller ekonomiska skäl behöver en tillfällig bostad. Anders Kindberg, vd på SHIS Bostäder, berättade att i deras kärnverksamhet finns 2 200 genomgångsbostäder.

– Behovet av tillfälliga bostäder har alltid funnits i staden och förmodligen skulle stadsbilden se annorlunda ut om stödbostäder som våra inte fanns, sa Anders Kindberg.

Marika Markovits och Anders Kindberg uppmärksammade behovet av bostäder för ekonomiskt svaga hushåll. Anders framhöll ”enkla bostäder” utan exempelvis garage, ytparkering, förråd. Marika riktade sig mot fastighetsbranschen som hon anser behöver kliva fram och ta ansvar i hemlöshetsfrågan med billiga och bra bostäder.

Text och foto: Sofia Jonsson

inline editing