”En annan stad”: Filmvisning och samtal

Under hösten 2021 har dokumentärfilmen ”En annan stad” visats på festivaler för filmer om arkitektur, design och stadsplanering i Rotterdam och Milano samt i Istanbul där den vann andra pris. Den har också utmärkt sig på flera andra festivaler runt om i världen. Den 6 december var det visning av filmen på Bygget exklusivt för föreningens medlemmar.

Filmen ”En annan stad” handlar om hur synen på staden förändrades under slutet av 1900-talet. I centrum för berättelsen står arkitekten och stadsplaneraren Jan Inghe-Hagström. Han avled 2005, just som han fått de första delarna av Hammarby sjöstad klara. Jan ansvarade även för bland annat Minneberg och Södra stationsområdet på Södermalm.

Arkitekten Rasmus Wærn har gjort filmen och Stockholms Byggnadsförening har varit en av finansiärerna. Efter filmvisningen samlades Rasmus Wærn för ett samtal på scen tillsammans med Ingela Lindh, Susanne Bäckström och Olle Zetterberg som alla på olika sätt arbetat med, deltagit och erfarit Jans tid som stadsplanerare i Stockholms stad.

Stadskvaliteter då och nu

Rasmus Wærn började med att förklara att filmen medvetet har spelats in på vintern, för då är stadens kvaliteter som viktigast och eventuella brister mer synliga.

Ingela Lindh konstaterade att alla projekt är ”barn av sin tid” och att vi idag nog inte hade rivit hela udden vid Minneberg samt att för Hammarby Sjöstad hade kopplingarna blivit tydligare utåt staden och inte bara in mot staden.

- Det förtar inte kvaliteterna i Jans arbete, utan vi lär oss ständigt inom stadsbyggandet vad vi kan göra ännu bättre, sa Ingela Lindh.

Värden som alla vinner på

Susanne Bäckström, som jobbade nära Jan i Hammarby sjöstad och idag är chef för stadsutveckling på Vasakronan, poängterade vikten av en gemensam vision för ett område:

- Staden behöver ta sig tid till bredare diskussioner med aktörer i ett område för att skapa dess värden, för det vinner alla intressenter ekonomiskt på i längden.

Olle Zetterberg instämde och menade att staden kan satsa lite mer och ta ett helhetsgrepp för ett område, som i Hammarby sjöstad där det fanns en bärande idé för både byggande och infrastruktur. Just i Hammarby sjöstad var byggare kritiska till stadens miljösatsningar, men med facit i hand har byggherrarna där fått betydande ekonomiska värden i och med markprisökningen.

Kompromissa och vara fri från normer

Olle Zetterberg lyfte fram att Jan var fantastisk i sin förmåga att nå i mål med sina ambitioner och det tack vare sin förmåga att kompromissa och få med sig politiker, medarbetare och byggare.

Ingela Lindh fyllde i att Jan var en kraft i staden som styrde sig själv. Han följde politikerna, men frigjorde sig från normer. Idag söker i stället många stadsplanerare trygghet i normer, regler, miljökonsekvensbeskrivningar och otaliga utredningar.

- Arkitekter behöver självförtroendet att först börja med idén: vad vill vi skapa? avslutade Ingela Lindh samtalet.

Text och foto: Sofia Jonsson