"Design och byggande i staden"

Nytt kursprogram på KTH i samarbete med Stockholms Byggnadsförening

Byggnadsföreningen är, som bekant, med och utvecklar magisterprogrammet ”Design och byggande i staden”, vid skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad

Som ett första led i Byggnadsföreningens stora donation till KTH:s vidareutbildning startar nu den första fristående kursen, som är en del av ett större utbildningsprogram. Kursstart för ”Komplexitet och konflikter i stadens byggande” sker den 20 januari 2017.

Anmälan och mer information se: www.kth.se/abe/byggastad