Bygga för bostadsdrömmar och bostadsbehov

- Vad kan vi i samhällsbyggnadsbranschen göra för att avhjälpa ensamheten; ofrivillig ensamhet som är lika farligt som att röka, inledde Britta Blaxhult.

- Vi kan börja med ett samtal, här och nu, om hur staden och bostadsbyggandet kan bli mer inkluderande, fortsatte Anna Galli.

Så presenterade kvällens två mötesvärdar från styrelsen temat för föreningsmötet den 23 september där de bjudit in fyra talare för att belysa ämnet.

Maria Pleiborn, demograf på WSP, visade att i hela landet blir det dubbelt så många personer som är 80+ om 30 år, och om bara tio år är det 300 000 fler. I dag bor fler ensamma, även om det är en lägre andel än tidigare, och ensamstående äldre bor ofta spatiöst, men det finns inte några starka incitament för den gruppen att flytta. Maria Pleiborn betonade att vi måste fråga oss hur vi får igång flyttkedjor, hur vi planerar vårt samhälle för de som är 80+ och vilka krav den gruppen kommer att ställa på sina bostäder.

Bostadsdrömmar

Regeringen har tillsatt utredningen ”En socialt hållbar bostadsförsörjning”. Ett av utredarens Karolina Skogs uppdrag är att se hur fler kan komma in på bostadsmarknaden och hon berättade att hon tittar på om det finns lärdomar från byggemenskaper i Tyskland och egnahemsrörelsen i Sverige. Samtidigt påpekade hon att det inte bara handlar om nyproduktion, utan även om att det behövs bättre rörlighet i det byggda beståndet.

- Det finns inte en magisk lösning, men tröskeln måste ner för att fler ska kunna förverkliga sin bostadsdröm, sa Karolina Skog.

Flytta till, inte från

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L), tog upp att många äldre säger att de vill bo kvar i det egna hemmet. Men om och när de behöver och vill flytta, är det viktiga att kunna flytta till något där man kan vara resten av livet än att tvingas flytta från sitt hem. Det finns idag en stor efterfrågan på moderna boenden för äldre, där det finns gemensamma aktiviteter, matsal och kök och där bostaden är anpassad med exempelvis bredare dörrar och inga trösklar.

Bygga förebyggande

Den byggda miljön spelar stor roll för att begränsa epidemier och hur parasiter sprider sig. Anders Blaxhult, tidigare infektionsläkare, lyfte fram att det finns mycket vi kan göra för att inte exponeras i onödan, såsom att hitta andra lösningar för att trycka på hissknappar och portkoder och att planera så att cykling blir naturligt för att minska trängseln i de kollektiva färdmedlen.

Text: Sofia Jonsson