Ny kurs i magisterutbildningen, inom ramen för samarbetet med KTH. Kursstart 18 januari 2018

Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning.

KTH, inom ett samarbete med Stockholms Byggnadsförening, erbjuder nu ett paket unika uppdragsutbildningskurser för att möta framtidens stadsbyggnadsutmaningar.

Våren 2018 erbjuder vi två kurser:

Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning (kursstart 18 januari 2018)
I kursen, som utgår ifrån specifika samtida exempel för att nå generell kunskap om bostadsbyggandet i Sverige, ingår:

  • bostadsbyggande och dess processer från översiktsplanering till färdigställande
  • statlig och kommunal inverkan på bostadsbyggande
  • byggindustrins position och kapacitet inom bostadsbyggande
  • nuvarande och historiska bostadsbegrepp från olika yrkesgruppers perspektiv samt förvaltning
  • hållbarhet och livscykelanalyser.

Kursen inkluderar studiebesök, föreläsningar och uppgifter, både enskilt och i grupp.

  • Komplexitet och konflikter i stadens byggande (kursstart 9 mars 2018)

Ett begränsat antal deltagare ger exklusivitet och medger intensivt lärande tillsammans med KTH:s forskare och kollegor inom samhällsbyggnadssektorn. Utöver tiden på campus ingår grupparbeten och egna litteraturstudier i kursupplägget. Kurserna är en del av magisterprogrammet Design och byggande i staden men kan också läsas enskilt.

Läs mer: https://www.kth.se/abe/byggastad/design-byggande-i-staden

Frågor? Kontakta Ingalill Söderberg
ingalill.soderberg@abe.kth.se
tel:08-7907409